Zubní Lékař České Budějovice - Vše o Stomatologii

Ochrana osobních údajů

David Holan 18 lis 2023 0 Komentáře Informace o praxi

Ochrana osobních údajů

Stránka Zubní Lékař České Budějovice klade velký důraz na ochranu osobních údajů svých pacientů a uživatelů. Závazek k ochraně vašich osobních údajů je pro nás prioritou a jsme si vědomi důležitosti odpovědného zacházení s informacemi, které nám svěříte. V této sekci naleznete rozsáhlé informace o tom, jakým způsobem sbíráme, uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zabýváme se zde veškerými aspekty, které se týkají ochrany vašich práv a vašich údajů - od způsobu, jakým s vašimi daty nakládáme, přes vaše právo na informace až po možnosti, jak můžete uplatnit svá práva v praxi. Detailně popisujeme, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak dlouho je uchováváme a kdo má k nim přístup. Dále se zde dotýkáme otázek zabezpečení vašich údajů a případných přenosů dat mimo Evropskou unii. Vysvětlujeme také, jaké máte možnosti v případě, že se domníváte, že došlo k porušení vašich práv nebo pokud se chcete o vašich údajích dozvědět více.

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR postupujeme při zpracování vašich osobních údajů transparentně a se zákonnými základy. Naše postupy zpracování údajů jsou navrženy tak, aby byly v souladu s nejnovějšími předpisy i očekáváními našich pacientů. Jedním z klíčových principů je minimalizace dat, což znamená, že nebudeme shromažďovat žádné informace, které nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich služeb. Veškerá data jsou předmětem důsledného zabezpečení a ochrany proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo porušení. Ke každému zpracovávanému osobnímu údaji vám poskytneme jasnou informaci o účelu jeho zpracování, způsobu jeho uchování a vaších právech souvisejících s tímto zpracováním. Dbáme na průběžné vyhodnocování a aktualizaci našich bezpečnostních postupů, abychom zajistili nejvyšší možnou ochranu vašich osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv vztahujících se k vašim osobním informacím. Máte právo na přístup k vašim údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo být zapomenut a právo na omezení zpracování. V případě, že byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese [email protected]. Jsme zde, abychom vám poskytli veškerou potřebnou pomoc a poradili vám, jak vaše práva uplatnit. Rádi vám také poskytneme podrobné informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje a jak je můžete kontrolovat.

Kontaktní údaje správce

Správcem dat a majitelem webu je David Holan, jehož kontaktní adresou je Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, Česká republika. V případě jakýchkoli otázek nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na uvedené emailové adrese.